ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ผู้เล่นเกมกับเว็บ gclub1681 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ผู้เล่นเกมกับเว็บ gclub1681 ต้องใช้ข้อมูลจริงในการสมัครสมาชิก

3. ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมเล่นเกมไม่ปกติ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บ gclub1681 เราจะระงับยูสเซอร์ทันที

4. กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันหวังสร้างผลประโยชน์จากเว็บ gclub1681 ในทางมิชอบ โดยหวังผลกำไรจากเงินโบนัสหรือโปรโมชั่น เราจะระงับยูสเซอร์ทันที

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที

6. การพิจารณาตัดสินของเว็บ gclub1681 ถือเป็นเด็ดขาด